Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Muziekhuis Dera v.o.f. aan haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de Muziekhuis Dera website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Aan de inhoud van www.muziekhuisdera.nl website kunnen geen rechten ontleend worden.

Muziekhuis Dera v.o.f. is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. Muziekhuis Dera v.o.f. geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties.

Op alle artikelen en prijzen vermeld op deze site geldt: Prijswijzigingen onder voorbehoud - zolang de voorraad strekt. Muziekhuis Dera v.o.f. is niet verantwoordelijk voor typefouten.

Tekst en afbeeldingen van deze website (www.muziekhuisdera.nl) mogen niet worden overgenomen of op welke andere manier dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Muziekhuis Dera v.o.f....